Fedcar page hero section image

Federatia Caselor de Ajutor Reciproc din România

Misiunea noastră este reprezentare de calitate, printr-o instituție apropiată tuturor.

Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România FEDCAR a luat ființă în iunie 2004, prin asocierea a 7 case de ajutor reciproc (C.A.R.) fondatoare. În prezent FEDCAR are 25 C.A.R. membre, având în total 60 de sucursale cu 134.000 de membri și 140 milioane Euro în active. Din punct de vedere juridic FEDCAR este o asociere de persoane juridice, persoană de drept privat, fără scop patrimonial, o organizație neguvernamentală. Este înregistrată la Grefa Tribunalului București, în registrul Federațiilor din România.

Objective image

Obiectivele Federației, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

  • reprezentarea și apărarea intereselelor Caselor de Ajutor Reciproc afiliate, în relațiile cu autoritățile locale și centrale, cu instituțiile financiare și alte instituții, atât pe plan intern cât și internațional;

  • transmiterea normelor cadru privind stabilitatea financiară și siguranța fondurilor existente la Casele de Ajutor Reciproc afiliate;

  • stabilirea standardelor financiare de prudențialitate și a politicilor și procedurilor operaționale cadru;

  • promovarea imaginii Caselor de Ajutor Reciproc afiliate;

  • organizarea de instruiri, pregătiri profesionale și schimburi de experiență;

  • elaborarea de proceduri omogene de desfășurare a activității CAR afiliate și punerea la dispoziția acestora spre a fi validate intern;

  • acționează pentru asigurarea respectării autonomiei Caselor de Ajutor Reciproc afiliate.

  • îndeplinirea de alte activități care rezulta din necesitățile de dezvoltare ale Caselor de Ajutor Reciproc afiliate;

  • efectuarea de demersuri pentru inițiative legislative necesare bunei funcționari a Caselor de Ajutor Reciproc;

Objectives image Objectives image
Objective image

FEDCAR este membră a organizației internaționale World Council of Credit Unions WOCCU

WOCCU este o organizație internațională de reprezentare, promovare și sprijin pentru cooperativele de credit. Aproape 88 mii de uniuni de credit din 118 țări sunt reprezentate în WOCCU ca membri, care sunt disponibile pentru mai mult de 394 de milioane de oameni din lume. În calitate de organizație de talie mondială, WOCCU are și un rol de construire a relațiilor și arată direcția cooperativelor de credit pentru o dezvoltare financiară adecvată.

Simion Florin

Director executiv FEDCAR

Proiectul WOCCU a fost reperul pentru această uniune de credit (C.A.R. OLT) și multe altele. Federația s-a format din uniunile de credit (case de ajutor reciproc) care au participat în proiectul WOCCU, ele au fost și au rămas cele mai bune.

Profile image

Szávuly Éva

Director economic C.A.R. OLT

FEDCAR este o platformă de întrajutorare pentru casele de ajutor reciproc în activitatea lor de a-și servi membrii cu cât mai mult profesionalism și să îi vină în ajutor la nevoie, la fel cum casa de ajutor reciproc este o platformă de întrajutorare financiară pentru membrii săi.

Profile image